Historie

Vår

Designelement_splatArtboard 6 copy 5_tra
Logo_Grå_traktorRock.png

Traktorrock er eit arrangement som tek stad i Vågåmo sentrum i slutten av august. Arrangementet set, som namnet seier, traktoren i fokus. Vi vil vise fram køyretøyane som er ein stor del av kvardagen til dei fleste innbyggarane i bygda vår.

 

Vågåmo sentrum blir denne dagen fylt med lokale traktorar, traktorleverandørar og relevante landbruksrekvisita. I tillegg viser næringslivet og lag og foreiningar seg fram med standar, og eit farmen-inspirert marknad freistar med tradisjonsmat- og handverk. Heile dagen gjennom er det ulike postar på programmet, samt ein skikkeleg fest som runda av dagen. Traktorrock er eit lågterskeltilbod, og det er gratis inngang.