Kva skjedde

i fjor?

GUDBRANDSDALENS FINASTE TRAKTOR

Kvart år kårar vi Gudbrandsdalens finaste traktor under Traktorrock. Fleire traktorentusiastar frå heile dalen melder på traktorane sine i håp om å få den gjeve tittelen. Verksmeistrar frå ulike traktorleverandørar i dalen, samt representantar frå Kvinner I Landbruket vurderar fram 5 finalistar som vart utstilt i Vågåmo under Traktorrock laurdag 17.08.19. Frå her var det publikum som avga sine stemmer og kårar Gudbrandsdalens Finaste Traktor! På sida her finn du bilete frå vinnarar dei tidligare åra! 

 

Kåringa utgjekk i 2020 pga covid-19, men er attende i 2021!
 

 

Bilde av årets 2.plass kjem her

 

GUDBRANDSDALENS

FINASTE TRAKTORAR

   GLIMT FRÅ

 TIDLEGARE ÅR