Gudbrandsdalens Finaste Traktor


Vinnaren i 2017, 2018 og 2019 (kåringa utgjekk i 2020 grunna covid-19).


Det er gjævt å få syne fram traktoren sin, og enda gjævare er det å få han vurdert av dei som har peiling. Gudbrandsdalens finaste traktor har vore kåra dei siste åra på traktorrock. På førehand har folk frå heile dalen sendt inn sine traktorar – skrevet kort informasjon om traktorens stand og bruk, samt lagt ved bileter. Ein utplukka fagjury samlast og vurdera kandidatane. 5 finalistar blir plukka ut og får eigen utstillingsplass midt i sentrum under Traktorrock laurdag 21.august. Det er publikum som stemmer fram den endelege vinnaren. Under Traktorrock vil det vera mogleg for publikum å sjå på dei 5 finalistane, og gje si stemme til den dei meiner fortener tittelen Gudbrandsdalens finaste traktor! Før den store traktorparada blir vinnaren annonsert og skjenkt heider, ære, ein krans til å henge på traktoren – og plass fremst i parada. Gudbrandsdalens finaste traktor ledar an parada, saman med dei andre finalistane.


Det er ikkje nødvendigvis dei største og nyaste traktorane som stikk av med sigeren, her handlar det om korleis traktoren er teke hand om, og vedlikehaldt. Har du ein traktor som kunne passe tittelen Gudbrandsdalens finaste traktor? Eller kjenner du nokon som har?


Knips nokre bilde, noter ned merke/modell, årsmodell, timetal og kva den er brukt til i det daglege og send inn!

Meld på deg eller nokon andre via e-post til post@traktorrock.no


118 views0 comments

Recent Posts

See All